PRIVACY WETGEVING KLARNA

VOOR KLARNA IS JOUW PRIVACY BELANGRIJK. DAAROM VERZAMELEN EN VERWERKEN WIJ PERSOONSGEGEVENS ALTIJD OP VERANTWOORDE WIJZE EN MET JOUW PRIVACY IN HET ACHTERHOOFD. DEZE PRIVACYVERKLARING BESCHRIJFT HOE WIJ JOUW PERSOONSGEGEVENS VERZAMELEN EN GEBRUIKEN WANNEER JE GEBRUIK MAAKT VAN DE DIENSTEN VAN KLARNA (DE “DIENSTEN”) EN EEN KLANT VAN ONS WORDT. VOORBEELDEN VAN HET GEBRUIK VAN ONZE DIENSTEN ZIJN ALS JE BETAALT MET ÉÉN VAN ONZE BETAALOPTIES, ONZE APPLICATIE OP HET WEB OF OP MOBIEL (DE KLARNA APP) GEBRUIKT OF ALS JE JE INFORMATIE DOOR ONS LAAT INVULLEN IN DE CHECKOUT VAN EEN WEBWINKEL.  IN DIT DOCUMENT STAAT OOK BESCHREVEN WELKE RECHTEN JE HEBT EN HOE JE ZE KUNT UITOEFENEN.
 
DEZE PRIVACYVERKLARING  IS VAN TOEPASSING OP DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR KLARNA, MET UITZONDERING VAN WAT IS BESCHREVEN IN PARAGRAAF 1. HET IS DAAROM BELANGRIJK DAT JE DEZE PRIVACYVERKLARING LEEST. 
 
WIJ ZIJN KLARNA BANK AB (PUBL), GEREGISTREERD IN HET ZWEEDSE HANDELSREGISTER ONDER HET REGISTRATIENUMMER 556737-0431 MET ONZE HOOFDVESTIGING AAN SVEAVÄGEN 46, 111 34 STOCKHOLM, ZWEDEN. ONDER HET EU-RECHT VOOR DE BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS ZIJN WE DE VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE VOOR ALLE PERSOONSGEGEVENS DIE WE VAN JOU KRIJGEN OF OP EEN ANDERE MANIER OVER JOU VERZAMELEN. WIJ ZIJN VERANTWOORDELIJK VOOR VERWERKING VAN JOUW PERSOONSGEGEVENS IN OVEREENSTEMMING MET GELDIGE WETGEVING VOOR GEGEVENSBESCHERMING.
 
1. ANDERE KLARNA PRIVACYVERKLARINGEN
DE DIENSTEN KLARNA IDENT EN KLARNA OPEN BANKING GEBRUIKEN JE PERSOONSGEGEVENS IN OVEREENSTEMMING MET DE AFZONDERLIJKE PRIVACYVERKLARINGEN VAN DEZE DIENSTEN, DIE JE BIJ HET GEBRUIK VAN DEZE DIENSTEN WORDEN AANGEBODEN. DEZE AFZONDERLIJKE PRIVACYVERKLARINGEN ZIJN VAN TOEPASSING IN PLAATS VAN DE HIER GEGEVEN INFORMATIE. AFZONDERLIJKE PRIVACYVERKLARINGEN KUNNEN OOK GELDEN VOOR SPECIFIEKE CAMPAGNES OF AANBIEDINGEN DIE TIJDELIJK BESCHIKBAAR ZIJN. ALS DAT HET GEVAL IS, DAN WORDEN DERGELIJKE AFZONDERLIJKE PRIVACYVERKLARINGEN AANGEBODEN BIJ DE CAMPAGNE OF AANBIEDING.
ALS JE IN DIENST BENT VAN KLARNA, EEN KANDIDAAT BENT DIE SOLLICITEERT NAAR EEN BAAN BIJ KLARNA, OF EEN WERKNEMER BENT VAN EEN WINKEL DIE SAMENWERKT MET KLARNA, ZIJN ANDERE PRIVACYVERKLARINGEN VAN TOEPASSING OP DE VERWERKING VAN JE PERSOONSGEGEVENS DOOR KLARNA VOOR DEZE DOELEINDEN, EN ZUL JE RELEVANTE INFORMATIE ONTVANGEN TIJDENS HET CONTACT MET KLARNA. NEEM CONTACT MET ONS OP  -JE VINDT CONTACTINFORMATIE IN PARAGRAAF 13- ALS JE EEN KOPIE VAN DE RELEVANTE PRIVACYVERKLARING WILT HEBBEN.
 
2. WELKE INFORMATIE VERZAMELEN WE?
2.1 INFORMATIE DIE JE ONS VERSTREKT. JIJ KUNT ONS INFORMATIE OVER JEZELF GEVEN WANNEER JIJ GEBRUIKMAAKT VAN EEN VAN DE DIENSTEN VAN KLARNA, BIJVOORBEELD ALS JE KIEST OM TE BETALEN MET EEN VAN KLARNA’S BETAALMETHODEN, CONTACT MET ONS OPNEEMT OF GEBRUIKMAAKT VAN DE KLARNA APP. JE MAG ALLEEN JE EIGEN PERSOONSGEGEVENS VERSTREKKEN VOOR HET GEBRUIK VAN DE DIENSTEN, ZODAT DE DIENSTEN OP EEN CORRECTE MANIER KUNNEN WORDEN AANGEBODEN.
AFHANKELIJK VAN WELKE DIENST JE KIEST, KAN HET GAAN OM:
 • PERSOONLIJKE GEGEVENS EN CONTACTINFORMATIE – NAAM, GEBOORTEDATUM, NATIONAAL ID-NUMMER, AANSPREEKTITEL, VERZEND- EN FACTUURADRES, E-MAILADRES, MOBIEL TELEFOONNUMMER, ENZ.
 • BETAALINFORMATIE – CREDIT- EN DEBITCARD-GEGEVENS (KAARTNUMMER, GELDIGHEIDSDATUM EN CVV- CODE), FACTUURINFORMATIE, REKENINGNUMMER, ENZ.
 • BIJZONDERE CATEGORIEËN VAN PERSOONSGEGEVENS – JE KUNT ERVOOR KIEZEN OM ONS PERSOONSGEGEVENS TE VERSTREKKEN DIE WORDEN AANGEMERKT ALS BIJZONDERE CATEGORIEËN VAN PERSOONSGEGEVENS ONDER EU VERORDENING 2016/679 (DE AVG), ZOALS GEGEVENS OVER RELIGIEUZE OF LEVENSBESCHOUWELIJKE OVERTUIGINGEN, POLITIEKE OPVATTINGEN, LIDMAATSCHAP VAN EEN VAKBOND OF GEGEVENS MET BETREKKING OP JE GEZONDHEID, SEKSUEEL GEDRAG OF SEKSUELE GERICHTHEID. WE HEBBEN DEZE CATEGORIEËN VAN PERSOONSGEGEVENS NIET NODIG OM DE DIENSTEN AAN TE BIEDEN. ALS JE ERVOOR KIEST OM ONS DEZE PERSOONSGEGEVENS TE VERSTREKKEN, DAN IS DAT ALTIJD VRIJWILLIG EN OP GROND VAN JOUW UITDRUKKELIJKE TOESTEMMING. IN PARAGRAAF 5 KUN JE LEZEN HOE JE JE TOESTEMMING KUNT INTREKKEN.
JE KUNT TE ALLEN TIJDE JOUW PROFIELGEGEVENS, ZOALS JOUW CONTACTGEGEVENS EN ANDERE BEWERKBARE INSTELLINGEN, WIJZIGEN. DIT KAN IN DE KLARNA APP OF DOOR CONTACT MET ONS OP TE NEMEN.
 
2.2 INFORMATIE DIE WE OVER JOU VERZAMELEN. AFHANKELIJK VAN WELKE DIENST JE GEBRUIKT, KUNNEN WIJ, ZELF OF VIA DERDE PARTIJEN  (BIJVOORBEELD HANDELSINFORMATIE- EN FRAUDEPREVENTIEBUREAUS, WINKELS OF PUBLIEKE DATABANKEN) DE VOLGENDE INFORMATIE VERZAMELEN:
 • PERSOONLIJKE GEGEVENS EN CONTACTINFORMATIE – NAAM, GEBOORTEDATUM, NATIONAAL ID-NUMMER, AANSPREEKTITEL, VERZEND- EN FACTUURADRES, E-MAILADRES, TELEFOONNUMMER, ENZ.
 • INFORMATIE OVER GOEDEREN EN/OF DIENSTEN – GEGEVENS OVER WAT JE KOOPT, INCLUSIEF BIJVOORBEELD HET TYPE GOEDEREN OF EEN TRACK- EN TRACECODE.
 • FINANCIËLE INFORMATIE – FINANCIËLE INFORMATIE VERKREGEN VIA DERDE PARTIJEN, ZOALS JE INKOMEN, MOGELIJKE UITSTAANDE KREDIETEN, NEGATIEVE BETALINGSREGISTRATIES, EERDERE BETAAL- EN KREDIETACCEPTATIE.
 • INFORMATIE OVER INTERACTIE TUSSEN JOU EN KLARNA – HOE JE ONZE DIENSTEN GEBRUIKT, INCLUSIEF INFORMATIE OVER UITSTAANDE SCHULDEN EN SCHULD- EN BETALINGSGESCHIEDENIS BIJ KLARNA. TECHNISCHE GEGEVENS ZOALS WEBPAGINAREACTIETIJDEN, FOUTEN BIJ HET DOWNLOADEN, PERSOONLIJKE INSTELLINGEN, JE CONTACTGESCHIEDENIS MET DE KLANTENSERVICE VAN KLARNA, ETC.
 • OPGENOMEN TELEFOONGESPREKKEN – WE NEMEN TELEFOONGESPREKKEN OP ALS JE DE KLANTENSERVICE BELT.
 • INFORMATIE OVER INTERACTIE TUSSEN JOU EN WINKELS – JE EERDERE CONTACTEN MET WINKELS WAAR JIJ WINKELT, ZOALS INFORMATIE OVER OF JE DE PRODUCTEN HEBT ONTVANGEN EN HET TYPE WEBWINKEL.
 • APPARAATINFORMATIE – BIJVOORBEELD IP-ADRES, DE TAAL- EN BROWSERINSTELLINGEN, TIJDZONE, BESTURINGSSYSTEEM, PLATFORM EN SCHERMRESOLUTIE. GA NAAR PARAGRAAF 11 OM MEER TE LEZEN OVER HOE WE INFORMATIE OVER JE APPARAAT VERZAMELEN EN/OF OPSLAAN.
 • INFORMATIE VAN EXTERNE PEP- EN SANCTIELIJSTEN –  WE KUNNEN JE INFORMATIE SCREENEN TEGEN INTERNATIONALE SANCTIELIJSTEN EN LIJSTEN VAN ZOGENAAMDE POLITIEK PROMINENTE PERSONEN. DEZE LIJSTEN BEVATTEN GEGEVENS ZOALS NAAM, GEBOORTEDATUM, GEBOORTEPLAATS, BEROEP OF FUNCTIE EN DE REDEN VOOR OPNAME OP DE LIJST.
 • SERVICESPECIFIEKE INFORMATIE – OM JE TE VOORZIEN VAN EEN AANTAL VAN ONZE DIENSTEN KUNNEN WIJ AANVULLENDE PERSOONSGEGEVENS VERZAMELEN EN VERWERKEN DIE NIET ONDER DE BOVENSTAANDE CATEGORIEËN VALLEN. ZIE HOOFDSTUK 4 HIERONDER OM TE WETEN TE KOMEN WELKE AANVULLENDE PERSOONSGEGEVENS VOOR DE BETREFFENDE DIENST WORDEN VERWERKT.
 
3. WELKE PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN WE, VOOR WELK DOEL EN OP WELKE RECHTSGROND?
AFHANKELIJK VAN DE DIENSTEN DIE JE GEBRUIKT, KAN KLARNA JE PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN VOOR DE DOELEINDEN DIE HIERONDER ZIJN OPGESOMD GEBASEERD OP DE RECHTSGROND GENOEMD VOOR ELK AFZONDERLIJK DOELEINDE. IN PARAGRAAF 4 VIND JE MEER SPECIFIEKE INFORMATIE OVER HOE WE JE GEGEVENS VERWERKEN IN SOMMIGE VAN ONZE DIENSTEN.
 
VERWERKING BIJ HET UITVOEREN VAN DE DIENSTEN
 
DOEL VAN DE VERWERKINGPERSOONSGEGEVENSRECHTSGROND VOOR VERWERKING
BEHEER VAN DE KLANTRELATIE MET JOU OP VERSCHILLENDE MANIEREN, BIJVOORBEELD OM JE BETALING TE BEHEREN OF ONZE VERPLICHTINGEN UIT HOOFDE VAN KREDIETOVEREENKOMSTEN TUSSEN JOU EN ONS UIT TE VOEREN. PERSOONLIJKE GEGEVENS EN CONTACTINFORMATIE, BETALINGSINFORMATIE, INFORMATIE OVER GOEDEREN EN/OF DIENSTEN, FINANCIËLE INFORMATIE, INFORMATIE OVER DE INTERACTIE TUSSEN JOU EN KLARNA, INFORMATIE OVER DE INTERACTIE TUSSEN JOU EN WINKELS, APPARAATINFORMATIE EN SERVICESPECIFIEKE INFORMATIE.NOODZAKELIJK VOOR DE UITVOERING VAN EEN OVEREENKOMST
HET MAKEN EN VERSTUREN VAN INFORMATIE NAAR JOU IN ELEKTRONISCHE VORM (GEEN MARKETING).PERSOONLIJKE GEGEVENS EN CONTACTINFORMATIE, BETALINGSINFORMATIE, INFORMATIE OVER GOEDEREN EN/OF DIENSTEN, FINANCIËLE INFORMATIE, INFORMATIE OVER DE INTERACTIE TUSSEN JOU EN KLARNA, INFORMATIE OVER DE INTERACTIE TUSSEN JOU EN WINKELS, APPARAATINFORMATIE EN SERVICESPECIFIEKE INFORMATIE.NOODZAKELIJK VOOR DE UITVOERING VAN EEN OVEREENKOMST
BEOORDELEN WAT DE MEEST GESCHIKTE MANIER IS OM CONTACT MET JE OP TE NEMEN OM JE TE INFORMEREN OVER UITSTAANDE SCHULDEN.PERSOONLIJKE GEGEVENS EN CONTACTINFORMATIE, FINANCIËLE INFORMATIE (ALS WE DEZE VOORHANDEN HEBBEN) EN INFORMATIE OVER INTERACTIE TUSSEN JOU EN KLARNA.KLARNA HEEFT EEN GERECHTVAARDIGD BELANG OM ZO EFFECTIEF MOGELIJK CONTACT MET JE OP TE KUNNEN NEMEN.  WIJ ZORGEN ERVOOR DAT DE VERWERKING DIE VOOR DIT DOEL WORDT UITGEVOERD NOODZAKELIJK IS VOOR HET VERVULLEN VAN ONS LEGITIEME BELANG EN DAT ONS BELANG ZWAARDER WEEGT DAN JOUW BELANG OM JE PERSOONSGEGEVENS NIET VOOR DIT DOEL TE LATEN VERWERKEN.  
HET UITVOEREN VAN KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEKEN OVER ONZE DIENSTEN (BIJVOORBEELD NADAT JE CONTACT HEBT OPGENOMEN MET DE KLANTENSERVICE VAN KLARNA) VIA E-MAIL, SMS, TELEFOON OF OP EEN ANDERE MANIER. JE KUNT TE ALLEN TIJDE BEZWAAR MAKEN TEGEN DIT GEBRUIK. JE WORDT OOK GEÏNFORMEERD OVER JE RECHT OM BEZWAAR AAN TE TEKENEN (OPT-OUT) ELKE KEER DAT JE E-MAIL OF TELEFOONNUMMER VOOR DIT DOEL WORDT GEBRUIKT.PERSOONLIJKE GEGEVENS EN CONTACTINFORMATIE, INFORMATIE OVER GOEDEREN EN/OF DIENSTEN, INFORMATIE OVER INTERACTIE TUSSEN JOU EN KLARNA, EN INFORMATIE OVER DE INTERACTIE TUSSEN JOU EN DE WINKEL.KLARNA HEEFT EEN GERECHTVAARDIGD  BELANG BIJ HET UITVOEREN VAN KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEKEN. WIJ ZORGEN ERVOOR DAT DE VERWERKING DIE VOOR DIT DOEL WORDT UITGEVOERD NOODZAKELIJK IS VOOR HET VERVULLEN VAN ONS LEGITIEME BELANG EN DAT ONS BELANG ZWAARDER WEEGT DAN JOUW BELANG OM JE PERSOONSGEGEVENS NIET VOOR DIT DOEL TE LATEN VERWERKEN.  
HET UITVOEREN VAN EEN KREDIETWAARDIGHEIDSBEOORDELING VOORDAT EEN KREDIET WORDT VERSTREKT. (ZIE PARAGRAAF 4.1 OVER ONZE KREDIETDIENSTEN EN PARAGRAAF 7.4 OVER HOE WE SAMENWERKEN MET HANDELSINFORMATIEBUREAUS.)PERSOONLIJKE GEGEVENS EN CONTACTINFORMATIE, FINANCIËLE INFORMATIE (INCLUSIEF INFORMATIE DIE WE EXTERN VERKRIJGEN VAN HANDELSINFORMATIEBUREAUS), EN INFORMATIE OVER INTERACTIE TUSSEN JOU EN KLARNA.VOLDOEN AAN WET- EN REGELGEVING, WANNEER HET KREDIET DAT WE VERSTREKKEN WETTELIJK GEREGULEERD IS. IN HET GEVAL DAT HET KREDIET NIET WETTELIJK GEREGULEERD IS, WORDEN DE GEGEVENS VERWERKT OM DE OVEREENKOMST UIT TE VOEREN.
HET VOORKOMEN VAN IT-AANVALLEN (BIJVOORBEELD DDOS AANVALLEN) TEGEN KLARNA’S DIENSTEN, ALS DEEL VAN ONZE INSPANNINGEN OM ONZE DIENSTEN VEILIG TE HOUDEN.PERSOONLIJKE GEGEVENS EN CONTACTINFORMATIE, INFORMATIE OVER INTERACTIE TUSSEN JOU EN KLARNA, INFORMATIE OVER INTERACTIE TUSSEN JOU EN WINKELS EN APPARAATINFORMATIE.KLARNA HEEFT EEN GERECHTVAARDIGD BELANG BIJ HET VEILIG HOUDEN VAN ONZE DIENSTEN. WIJ ZORGEN ERVOOR DAT DE VERWERKING DIE VOOR DIT DOEL WORDT UITGEVOERD NOODZAKELIJK IS VOOR HET VERVULLEN VAN ONS LEGITIEME BELANG EN DAT ONS BELANG ZWAARDER WEEGT DAN JOUW BELANG OM JE PERSOONSGEGEVENS NIET VOOR DIT DOEL TE LATEN VERWERKEN.  
OM JE ALS KWETSBARE KLANT TE KUNNEN BEHANDELEN (ALS JE DOOR PERSOONLIJKE OMSTANDIGHEDEN IN EEN KWETSBARE POSITIE BENT BELAND.)PERSOONLIJKE GEGEVENS EN CONTACTINFORMATIE, INFORMATIE OVER DE INTERACTIE TUSSEN JOU EN KLARNA EN BIJZONDERE CATEGORIEËN VAN PERSOONSGEGEVENS.GEBASEERD OP JOUW EXPLICIETE TOESTEMMING
HET VERBETEREN VAN ONZE DIENSTEN, VOOR TRAININGS- EN KWALITEITSDOELEINDEN, EN HET DOCUMENTEREN VAN WAT TUSSEN JOU EN ONZE KLANTENSERVICE IS BESPROKEN EN AFGESPROKEN.OPGENOMEN TELEFOONGESPREKKENKLARNA HEEFT EEN GERECHTVAARDIGD BELANG BIJ HET VERBETEREN VAN ONZE DIENSTEN EN HET UITVOEREN VAN TRAINING EN KWALITEITSCONTROLE. WIJ ZORGEN ERVOOR DAT DE VERWERKING DIE VOOR DIT DOEL WORDT UITGEVOERD NOODZAKELIJK IS VOOR HET VERVULLEN VAN ONS LEGITIEME BELANG EN DAT ONS BELANG ZWAARDER WEEGT DAN JOUW BELANG OM JE PERSOONSGEGEVENS NIET VOOR DIT DOEL TE LATEN VERWERKEN.
HET OVERDRAGEN VAN JOUW GEGEVENS AAN WINKELS, LEVERANCIERS EN ANDERE ONTVANGERS (ZIE PARAGRAAF 7 VOOR MEER INFORMATIE OVER HOE WE JE GEGEVENS DELEN EN WAAROM.)ALLE CATEGORIEËN VAN PERSOONSGEGEVENS ONDER PARAGRAAF 2VERSCHILT AFHANKELIJK VAN DE ONTVANGERS, ZIE VOOR MEER INFORMATIE PARAGRAAF 7. BIJVOORBEELD, KLARNA HEEFT EEN GERECHTVAARDIGD BELANG OM LEVERANCIERS TE GEBRUIKEN OM HAAR DIENSTEN AAN TE BIEDEN EN WE KUNNEN EEN WETTELIJKE PLICHT HEBBEN OM JE GEGEVENS MET DE BEVOEGDE AUTORITEITEN TE DELEN. HET DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET BETAALDIENSTVERLENERS IS NODIG OM DE OVEREENKOMST UIT TE VOEREN.
HET UITVOEREN VAN RISICOBEOORDELINGEN, FRAUDEPREVENTIE EN RISICOMANAGEMENT (BIJVOORBEELD DOOR HET VERIFIËREN VAN JE IDENTITEIT EN HET UITVOEREN VAN CONTROLES VOOR FRAUDEPREVENTIE).  ZIE PARAGRAAF 7 VOOR EEN MEER GEDETAILLEERDE BESCHRIJVING VAN ONZE FRAUDEPREVENTIEPARTNERS.PERSOONLIJKE GEGEVENS EN CONTACTINFORMATIE, BETALINGSINFORMATIE, INFORMATIE OVER GOEDEREN EN/OF DIENSTEN, FINANCIËLE INFORMATIE, INFORMATIE OVER DE INTERACTIE TUSSEN JOU EN KLARNA, INFORMATIE OVER DE INTERACTIE TUSSEN JOU EN WINKELS EN APPARAATINFORMATIE.KLARNA EN ANDERE PARTIJEN (VOORNAMELIJK KLANTEN) HEBBEN EEN GERECHTVAARDIGD BELANG BIJ HET RISICOMANAGEMENT VAN KLARNA’S ZAKELIJKE DIENSTVERLENING BIJVOORBEELD OM DE FRAUDERISICO’S TE BEHEERSEN. WIJ ZORGEN ERVOOR DAT DE VERWERKING DIE VOOR DIT DOEL WORDT UITGEVOERD NOODZAKELIJK IS VOOR HET VERVULLEN VAN ONS LEGITIEME BELANG EN DAT ONS BELANG ZWAARDER WEEGT DAN JOUW BELANG OM JE PERSOONSGEGEVENS NIET VOOR DIT DOEL TE LATEN VERWERKEN KLARNAH HEEFT OOK EEN WETTELIJKE PLICHT OM HAAR KLANTEN TE IDENTIFICEREN.
UITVOEREN VAN INCASSOWERKZAAMHEDEN, ONDER MEER HET INNEN EN VERKOPEN VAN SCHULDEN.PERSOONLIJKE GEGEVENS EN CONTACTINFORMATIE, INFORMATIE OVER GOEDEREN EN/OF DIENSTEN, FINANCIËLE INFORMATIE, INFORMATIE OVER DE INTERACTIE TUSSEN JOU EN KLARNA EN INFORMATIE OVER DE INTERACTIE TUSSEN JOU EN WINKELS.KLARNA HEEFT EEN GERECHTVAARDIGD BELANG BIJ HET INCASSEREN EN VERKOPEN VAN SCHULDEN. WIJ ZORGEN ERVOOR DAT DE VERWERKING DIE VOOR DIT DOEL WORDT UITGEVOERD NOODZAKELIJK IS VOOR HET VERVULLEN VAN ONS LEGITIEME BELANG EN DAT ONS BELANG ZWAARDER WEEGT DAN JOUW BELANG OM JE PERSOONSGEGEVENS NIET VOOR DIT DOEL TE LATEN VERWERKEN
 
PRODUCTVERBETERING EN ONDERZOEK
 
HET ANONIMISEREN VAN JE PERSOONSGEGEVENS VOOR PRODUCTONTWIKKELING OM KLANTGEDRAG TE ANALYSEREN.PERSOONLIJKE GEGEVENS EN CONTACTINFORMATIE, BETALINGSINFORMATIE, INFORMATIE OVER GOEDEREN EN/OF DIENSTEN, FINANCIËLE INFORMATIE, INFORMATIE OVER DE INTERACTIE TUSSEN JOU EN KLARNA, INFORMATIE OVER DE INTERACTIE TUSSEN JOU EN WINKELS, APPARAATINFORMATIE EN SERVICESPECIFIEKE INFORMATIE.KLARNA HEEFT EEN GERECHTVAARDIGD BELANG BIJ HET ANONIMISEREN VAN JOUW PERSOONSGEGEVENS VOOR PRODUCTONTWIKKELING OM KLANTGEDRAG TE ANALYSEREN.. WIJ ZORGEN ERVOOR DAT DE VERWERKING DIE VOOR DIT DOEL WORDT UITGEVOERD NOODZAKELIJK IS VOOR HET VERVULLEN VAN ONS LEGITIEME BELANG EN DAT ONS BELANG ZWAARDER WEEGT DAN JOUW BELANG OM JE PERSOONSGEGEVENS NIET VOOR DIT DOEL TE LATEN VERWERKEN.
HET UITVOEREN VAN DATA-ANALYSE VOOR PRODUCTVERBETERING EN HET TESTEN VAN PRODUCTEN (BIJVOORBEELD OM RISICO- EN FRAUDEMODELLEN TE VERBETEREN) PERSOONLIJKE GEGEVENS EN CONTACTINFORMATIE, BETALINGSINFORMATIE, INFORMATIE OVER GOEDEREN EN/OF DIENSTEN, FINANCIËLE INFORMATIE, INFORMATIE OVER DE INTERACTIE TUSSEN JOU EN KLARNA, INFORMATIE OVER DE INTERACTIE TUSSEN JOU EN WINKELS, APPARAATINFORMATIE, INFORMATIE VAN EXTERNE PEP- EN SANCTIELIJSTEN, EN SERVICESPECIFIEKE INFORMATIE.KLARNA HEEFT EEN GERECHTVAARDIGD BELANG BIJ HET UITVOEREN VAN DATA-ANALYSE VOOR PRODUCTVERBETERING EN HET TESTEN VAN PRODUCTEN. WIJ ZORGEN ERVOOR DAT DE VERWERKING DIE VOOR DIT DOEL WORDT UITGEVOERD NOODZAKELIJK IS VOOR HET VERVULLEN VAN ONS LEGITIEME BELANG EN DAT ONS BELANG ZWAARDER WEEGT DAN JOUW BELANG OM JE PERSOONSGEGEVENS NIET VOOR DIT DOEL TE LATEN VERWERKEN.
HET MOGELIJK MAKEN VAN INTERN ONDERZOEK EN HET MAKEN VAN STATISTISCHE MODELLEN.PERSOONLIJKE GEGEVENS EN CONTACTINFORMATIE, BETALINGSINFORMATIE, INFORMATIE OVER GOEDEREN EN/OF DIENSTEN, FINANCIËLE INFORMATIE, INFORMATIE OVER DE INTERACTIE TUSSEN JOU EN KLARNA, INFORMATIE OVER DE INTERACTIE TUSSEN JOU EN WINKELS, APPARAATINFORMATIE EN SERVICESPECIFIEKE INFORMATIE.KLARNA HEEFT EEN GERECHTVAARDIGD BELANG BIJ HET MOGELIJK MAKEN VAN INTERN ONDERZOEK EN HET MAKEN VAN STATISTISCHE MODELLEN. WIJ ZORGEN ERVOOR DAT DE VERWERKING DIE VOOR DIT DOEL WORDT UITGEVOERD NOODZAKELIJK IS VOOR HET VERVULLEN VAN ONS LEGITIEME BELANG EN DAT ONS BELANG ZWAARDER WEEGT DAN JOUW BELANG OM JE PERSOONSGEGEVENS NIET VOOR DIT DOEL TE LATEN VERWERKEN.
HET MOGELIJK MAKEN VAN EXTERN ONDERZOEK, BIJVOORBEELD DOOR UNIVERSITEITEN OF ANDERE EDUCATIEVE INSTITUTEN.PERSOONLIJKE GEGEVENS EN CONTACTINFORMATIE, BETALINGSINFORMATIE, INFORMATIE OVER GOEDEREN EN/OF DIENSTEN, FINANCIËLE INFORMATIE, INFORMATIE OVER DE INTERACTIE TUSSEN JOU EN KLARNA, INFORMATIE OVER DE INTERACTIE TUSSEN JOU EN WINKELS, APPARAATINFORMATIE EN SERVICESPECIFIEKE INFORMATIE.KLARNA HEEFT EEN GERECHTVAARDIGD BELANG BIJ HET MOGELIJK MAKEN VAN EXTERN ONDERZOEK EN DRAAGT BIJ TOT HET ALGEMEEN BELANG VAN DE MAATSCHAPPIJ BIJ HET ONDERSTEUNEN VAN ONDERZOEK. WIJ ZORGEN ERVOOR DAT DE VERWERKING DIE VOOR DIT DOEL WORDT UITGEVOERD NOODZAKELIJK IS VOOR HET VERVULLEN VAN ONS LEGITIEME BELANG EN DAT ONS BELANG ZWAARDER WEEGT DAN JOUW BELANG OM JE PERSOONSGEGEVENS NIET VOOR DIT DOEL TE LATEN VERWERKEN.
 
COMPLIANCE EN HET BESCHERMEN VAN KLARNA TEGEN AANSPRAKELIJKHEID
 
VOLDOEN AAN TOEPASSELIJKE WET- EN REGELGEVING ZOALS ANTI-WITWAS- EN ACCOUNTANCYWETTEN EN DE WETTELIJKE VEREISTEN INZAKE KAPITAALTOEREIKENDHEIDPERSOONLIJKE GEGEVENS EN CONTACTINFORMATIE, BETALINGSINFORMATIE, INFORMATIE OVER GOEDEREN EN/OF DIENSTEN, FINANCIËLE INFORMATIE, INFORMATIE OVER DE INTERACTIE TUSSEN JOU EN KLARNA, INFORMATIE OVER DE INTERACTIE TUSSEN JOU EN WINKELS, APPARAATINFORMATIE, INFORMATIE VAN EXTERNE PEP- EN SANCTIELIJSTEN EN SERVICESPECIFIEKE INFORMATIE.VOLDOEN AAN EEN WETTELIJKE VERPLICHTING
HET UITVOEREN VAN SCREENING TEGEN SANCTIELIJSTEN EN LIJSTEN MET ZOGEHETEN POLITIEK PROMINENTE PERSONEN.PERSOONLIJKE GEGEVENS EN CONTACTINFORMATIE, INFORMATIE VAN EXTERNE PEP- EN SANCTIELIJSTENVOLDOEN AAN EEN WETTELIJKE VERPLICHTING
HET BESCHERMEN VAN KLARNA TEGEN JURIDISCHE VORDERINGEN (HET BEPERKEN VAN DE AANSPRAKELIJKHEID) EN HET HANDHAVEN VAN KLARNA’S WETTELIJKE RECHTEN.ALLE CATEGORIEËN VAN PERSOONSGEGEVENS ONDER PARAGRAAF 2.KLARNA HEEFT EEN GERECHTVAARDIGD BELANG BIJ HET BESCHERMEN VAN ZICHZELF TEGEN JURIDISCHE VORDERINGEN EN HET HANDHAVEN VAN HAAR WETTELIJKE RECHTEN. WIJ ZORGEN ERVOOR DAT DE VERWERKING DIE VOOR DIT DOEL WORDT UITGEVOERD NOODZAKELIJK IS VOOR HET VERVULLEN VAN ONS LEGITIEME BELANG EN DAT ONS BELANG ZWAARDER WEEGT DAN JOUW BELANG OM JE PERSOONSGEGEVENS NIET VOOR DIT DOEL TE LATEN VERWERKEN
 
VOOR MARKETINGDOELEINDEN
 
VOOR HET VERSTUREN VAN MARKETING EN AANBIEDINGEN BETREFFENDE ONZE DIENSTEN AAN JOU. JE KUNT JE ALTIJD AFMELDEN DOOR CONTACT MET ONS OP TE NEMEN GEBRUIK HIERVOOR DE CONTACTGEGEVENS ONDER PARAGRAAF 13.PERSOONLIJKE GEGEVENS EN CONTACTINFORMATIE, INFORMATIE OVER DE INTERACTIE TUSSEN JOU EN KLARNA, INFORMATIE OVER DE INTERACTIE TUSSEN JOU EN WINKELS EN SERVICESPECIFIEKE INFORMATIE.KLARNA HEEFT EEN GERECHTVAARDIGD BELANG BIJ HET VERSTUREN VAN MARKETING EN AANBIEDINGEN AAN JOU.. WIJ ZORGEN ERVOOR DAT DE VERWERKING DIE VOOR DIT DOEL WORDT UITGEVOERD NOODZAKELIJK IS VOOR HET VERVULLEN VAN ONS LEGITIEME BELANG EN DAT ONS BELANG ZWAARDER WEEGT DAN JOUW BELANG OM JE PERSOONSGEGEVENS NIET VOOR DIT DOEL TE LATEN VERWERKEN
OM TE BEPALEN WELKE MARKETING WE JE STUREN. DEZE VERWERKING STOPT OOK WANNEER JE JE AFMELDT VOOR HET ONTVANGEN VAN MARKETING.PERSOONLIJKE GEGEVENS EN CONTACTINFORMATIE, INFORMATIE OVER INTERACTIE TUSSEN JOU EN KLARNA, INFORMATIE OVER INTERACTIE TUSSEN JOU EN WINKELS, APPARAATINFORMATIE EN SERVICESPECIFIEKE INFORMATIE.KLARNA HEEFT EEN GERECHTVAARDIGD BELANG BIJ HET BEPALEN WELKE MARKETING WE JE STUREN. WIJ ZORGEN ERVOOR DAT DE VERWERKING DIE VOOR DIT DOEL WORDT UITGEVOERD NOODZAKELIJK IS VOOR HET VERVULLEN VAN ONS LEGITIEME BELANG EN DAT ONS BELANG ZWAARDER WEEGT DAN JOUW BELANG OM JE PERSOONSGEGEVENS NIET VOOR DIT DOEL TE LATEN VERWERKEN
 
4.  HET VERWERKEN VAN PERSOONSGEGEVENS VOOR BEPAALDE DIENSTEN
DEZE PARAGRAAF BESCHRIJFT HET VERWERKEN VAN PERSOONSGEGEVENS VOOR BEPAALDE DIENSTEN. OM MEER OVER DEZE DIENSTEN, EN HUN EIGENSCHAPPEN TE LEREN, VERWIJZEN WE JE NAAR DE ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE BETREFFENDE DIENST.
 
4.1 KLARNA’S KREDIETDIENSTEN
DE VOLGENDE DIENSTEN BESTAAN UIT HET VERSTREKKEN VAN KREDIET DOOR ONS AAN JOU: BETAAL LATER (FACTUUR), BETAAL NU (ALLEEN IN HET GEVAL VAN AUTOMATISCHE INCASSO), SLICE IT, KLARNA CARD EN DE KAART VOOR EENMALIG GEBRUIK (BESCHIKBAAR IN DE KLARNA APP). OM DEZE DIENSTEN AAN TE KUNNEN BIEDEN, BEOORDELEN WE JE KREDIETWAARDIGHEID, GEBASEERD OP DE DOOR JOU VERSTREKTE CONTACTGEGEVENS EN PERSOONLIJKE INFORMATIE, INFORMATIE OVER INTERACTIE TUSSEN JOU EN KLARNA EN FINANCIËLE INFORMATIE. DE FINANCIËLE INFORMATIE IS INCLUSIEF EXTERN VERKREGEN INFORMATIE VAN HANDELSINFORMATIEBUREAUS, ZOALS INKOMEN EN BETAALAANMERKINGEN (VOOR MEER INFORMATIE OVER HANDELSINFORMATIEBUREAUS ZIE PARAGRAAF 7).
DE KLARNA CARD EN DE KAART VOOR EENMALIG GEBRUIK
ALS JE DE KLARNA CARD OF DE KAART VOOR EENMALIG GEBRUIK AANVRAAGT, BEOORDEELT KLARNA JE KREDIETWAARDIGHEID OP DEZELFDE WIJZE ALS BIJ ONZE ANDERE KREDIETDIENSTEN. IN HET GEVAL VAN DE KLARNA CARD ZAL KLARNA DE KREDIETBEOORDELING CONTINUE AANPASSEN AAN DE HAND VAN DE INTERACTIES MET KLARNA.
WE DELEN INFORMATIE OVER JOU EN DE AANKOPEN DIE JE DOET ALS JE DE KLARNA CARD GEBRUIKT MET VISA EN LEDEN VAN  HET VISA-BETAALNETWERK, VOOR ZOVER DIT NODIG IS OM JE KAARTTRANSACTIE TE VERWERKEN, FRAUDE TE VOORKOMEN EN TOEPASSELIJKE REGELS TE VOLGEN. ALS JE JE KLARNA CARD VERNIEUWT OF EEN NIEUWE ONTVANGT, ZULLEN WE DEZE INFORMATIE AAN VISA OVERDRAGEN ZODAT VISA HAAR PARTNERS BIJ WIE JIJ JE KAARTGEGEVENS HEBT OPGESLAGEN KAN INFORMEREN (BIJVOORBEELD BIJ HERHAALDE TRANSACTIES).
ALS JE JE KLARNA CARD AAN EEN DIGITALE PORTEMONNEE TOEVOEGT, ZULLEN WE JE GEGEVENS DELEN MET DE AANBIEDER VAN DE DIGITALE PORTEMONNEE IN OVEREENSTEMMING MET DE PRIVACYVERKLARING VAN DIE AANBIEDER.
 
4.2 CARD LINKING SERVICE
ALS JE JE CREDIT- OF DEBETKAART AAN KLARNA KOPPELT, ONTVANGT KLARNA JE KAARTGEGEVENS EN INFORMATIE OVER DE TRANSACTIES DIE JE VERRICHT WANNEER JE DE GEKOPPELDE KAART GEBRUIKT OM GOEDEREN OF DIENSTEN TE KOPEN MET EEN WINKEL DIE DEELNEEMT AAN KLARNA’S LOYALITEITSPROGRAMMA DAT IS GEKOPPELD AAN DEZE DIENST. 
KLARNA ZAL JE KAARTGEGEVENS DELEN MET ONZE SERVICEPROVIDER (FIDEL LTD.) EN HET BETREFFENDE BETAALKAARTNETWERK, ZODAT KLARNA TRANSACTIE-INFORMATIE KAN ONTVANGEN VOOR AANKOPEN MET DE GEKOPPELDE KAART IN EEN DEELNEMENDE WINKEL. 
HET BETAALKAARTNETWERK ZAL VERVOLGENS DE TRANSACTIES OP UW GEKOPPELDE KAART CONTROLEREN OM TE BEPALEN OF JE EEN AANKOOP HEBT GEDAAN BIJ EEN WINKEL DIE DEELNEEMT AAN HET LOYALTYPROGRAMMA EN ZAL DERGELIJKE TRANSACTIEGEGEVENS DELEN MET KLARNA’S SERVICEPROVIDER (FIDEL LTD.). DE SERVICEPROVIDER DEELT DEZE TRANSACTIEGEGEVENS DAN MET KLARNA.
KLARNA ZAL JE TRANSACTIES BIJ DE DEELNEMENDE WINKELS BEKIJKEN OM TE BESLISSEN OF DE TRANSACTIES IN AANMERKING KOMEN VOOR EEN BELONING.
 
4.3 AANBIEDINGEN EN UITNODIGINGEN OP SOCIALE MEDIA 
ALS JE GEKLIKT HEBT OP ÉÉN VAN ONZE ADVERTENTIES OF EVENEMENTEN GEPOST OP EEN SOCIALMEDIA-WEBSITE VAN EEN DERDE PARTIJ KUNNEN WE JE CONTACTINFORMATIE KRIJGEN ZOALS JE DIE IN JE GEBRUIKERSPROFIEL VAN HET BETREFFENDE PLATFORM HEBT STAAN (ZOALS NAAM, E-MAILADRES EN TELEFOONNUMMER EN ANDERE RELEVANTE ZAKELIJKE INFORMATIE ZOALS NAAM EN ADRES VAN JE BEDRIJF EN DE INDUSTRIE WAARIN JE WERKZAAM BENT.). WE GEBRUIKEN DEZE INFORMATIE OM JE DE AANGEVRAAGDE DIENST TE LEVEREN EN OM JE MARKETING EN AANBIEDINGEN TE STUREN MET BETREKKING TOT ONZE DIENSTEN. JE KUNT JE HIERVOOR ALTIJD AFMELDEN DOOR CONTACT MET ONS OP TE NEMEN. ZIE HIERVOOR PARAGRAAF 13.

 
4.4 DE KLARNA-GEBRUIKERSERVARING GELEVERD ONDER DE VOORWAARDEN VOOR HET GEBRUIK VAN KLARNA SERVICES
OM EEN VLOTTE GEBRUIKERSERVARING TE KUNNEN LEVEREN, ZOWEL VOOR ALS NA JE AANKOOP, BIEDEN WIJ DE DIENSTEN AAN DIE HIERONDER BESCHREVEN STAAN EN DIE MEER SPECIFIEK ZIJN OMSCHREVEN IN DE VOORWAARDEN VOOR HET GEBRUIK VAN KLARNA SERVICES. HET GEBRUIK VAN DEZE DIENSTEN HOUDT DE VOLGENDE VERWERKING VAN JE PERSOONSGEGEVENS IN: 
 
HISTORISCHE TRANSACTIES
WIJ BEWAREN INFORMATIE  OVER DE GOEDEREN/DIENSTEN DIE JE  AANSCHAFT VIA ONZE DIENSTEN OF WAARTOE JE ONS OP EEN ANDERE MANIER TOEGANG TOT VERLEENT, OM DEZE INFORMATIE AAN JE TE KUNNEN TONEN.
 
VOORKEUR VOOR HET INVULLEN VAN JE CONTACTGEGEVENS
HET AUTOMATISCH INVULLEN VAN JE CONTACTGEGEVENS KAN OP TWEE MANIEREN GEBEUREN – DOOR JE INTERACTIE EN DOOR MIDDEL VAN EEN COOKIE. 
AUTOMATISCH INVULLEN DOOR JE INTERACTIE
ALS JE DE DIENSTEN GEBRUIKT KUNNEN WE VRAGEN OM JE PERSOONLIJKE INFORMATIE EN CONTACTGEGEVENS, ZOALS NAAM, ADRES, TELEFOONNUMMER, E-MAIL, GEBOORTEDATUM OF NATIONAAL IDENTIFICATIENUMMER. WIJ BEWAREN DEZE INFORMATIE IN ONZE SYSTEMEN, EN WANNEER JE BIJ ONS TERUGKEERT, HOEF JE ALLEEN MAAR EEN PAAR GEGEVENS OP TE GEVEN ZOALS TELEFOONNUMMER, E-MAIL, POSTCODE OF NATIONAAL ID-NUMMER (AFHANKELIJK VAN HET LAND), ZODAT WIJ DE OVERIGE VELDEN AUTOMATISCH MET DE REST VAN DE GEGEVENS KUNNEN VULLEN.
 
AUTOMATISCH INVULLEN DOOR EEN COOKIE
EEN ANDERE METHODE DIE WE KUNNEN GEBRUIKEN OM JE GEGEVENS AUTOMATISCH IN TE VULLEN IS HET PLAATSEN VAN COOKIES OP JE APPARAAT (COMPUTER, TABLET, MOBIELE TELEFOON, ETC.), WAARDOOR JE DE MOGELIJKHEID KRIJGT ERVOOR TE KIEZEN OM GEGEVENS ZOALS NAAM, ADRES, TELEFOONNUMMER, E-MAIL, GEBOORTEDATUM OF NATIONAAL IDENTIFICATIENUMMER EN KAARTGEGEVENS BIJ KLARNA OP TE SLAAN. ALS JE DIT DOET, GEBRUIKEN WE DE COOKIE OM DIE GEGEVENS OP TE HALEN  UIT KLARNA’S SYSTEMEN ALS JE GEBRUIK MAAKT VAN ONZE DIENSTEN OP HETZELFDE APPARAAT.,WE ZULLEN JE GEGEVENS AUTOMATISCH INVULLEN WANNEER JE MET KLARNA .
 
DEACTIVERING VAN AUTOMATISCH INVULLEN
ALS JE GEEN GEBRUIK WILT MAKEN VAN AUTOMATISCH INVULLEN KUN JE CONTACT MET ONS OPNEMEN OM JE INSTELLINGEN AAN TE PASSEN. JE KUNT JE INSTELLINGEN OOK AANPASSEN IN DE KLARNA APP OF DIRECT TIJDENS HET AANKOOPPROCES IN EEN WINKEL. JE KUNT OP ELK GEWENST MOMENT ALLE COOKIES OP JE APPARAAT VERWIJDEREN, WAARDOOR ONZE COOKIE OOK WORDT VERWIJDERD.
 
VOORGESELECTEERDE VOORKEURSBETALINGSMETHODEN
KLARNA KAN VOORAF DE BETAALMETHODE SELECTEREN DIE VOLGENS ONS DE BESTE MANIER VAN BETALEN VOOR JOU IS. DEZE VERWERKING EN WEERGAVE HEEFT GEEN INVLOED OP DE BETAALMETHODEN DIE VOOR JE BESCHIKBAAR ZIJN. VOOR DEZE BEOORDELING VERWERKT KLARNA INFORMATIE OVER DE INTERACTIE TUSSEN JOU EN KLARNA, ZOALS INFORMATIE OVER DE DOOR JOU EERDER GEKOZEN BETAALMETHODEN, AANKOOPBEDRAGEN EN WINKEL. DEZE VERWERKING IS PROFILERING. ZIE PARAGRAAF 6 VOOR MEER INFORMATIE OVER HET OPSTELLEN VAN PROFIELEN.
 
AANBIEDINGEN EN VOORDELEN
OM JE VOORDELEN TE KUNNEN BIEDEN ZOALS KORTINGEN, SPECIALE EVENEMENTEN, EARLY ACCESS TOT PRODUCTEN, KORTINGSACTIES, AANBIEDINGEN VAN VERKOPERS, PROEFEXEMPLAREN, GIVE-AWAYS ETC., KIJKEN WE NAAR DE INFORMATIE OVER INTERACTIES TUSSEN JOU EN KLARNA (ZOALS HET AANTAL AANKOPEN ONDER EEN BEPAALDE PERIODE) EN JE CONTACTINFORMATIE EN PERSOONLIJKE GEGEVENS . DIT KAN GEPAARD GAAN MET HET OPSTELLEN VAN PROFIELEN. ZIE PARAGRAAF 6 VOOR MEER INFORMATIE OVER HET OPSTELLEN VAN PROFIELEN.
 
DE INFORMATIE VORMT DE BASIS VOOR KLARNA’S MARKETING EN KLANTENANALYSE, BEDRIJFS- EN METHODEONTWIKKELING EN STATISTIEKEN.
 
BINNEN HET PROGRAMMA VAN AANBIEDINGEN EN VOORDELEN KUNNEN KLARNA EN KLARNA’S LEVERANCIERS EN ONDERAANNEMERS (NAMENS KLARNA) DEZE INFORMATIE GEBRUIKEN OM MET JOU TE COMMUNICEREN EN AANBIEDINGEN EN VOORDELEN AAN TE BIEDEN VIA FYSIEKE POST, SMS’JES, E-MAIL, SOCIALE MEDIA EN ANDERE DIGITALE KANALEN. KLARNA EN HAAR LEVERANCIERS EN ONDERAANNEMERS ZULLEN HIERVOOR GEEN GEBRUIKMAKEN VAN DIRECT MARKETINGKANALEN (BIJV. E-MAIL OF SMS-BERICHTEN) ALS JE JE HEBT AFGEMELD VOOR DIRECT MARKETING. (OF ALS JE GEEN TOESTEMMING HEBT GEGEVEN VOOR DIRECT MARKETING, MAAR DAT WETTELIJK VERPLICHT IS IN JOUW LAND.)
JE KUNT JE AFMELDEN VOOR AANBIEDINGEN EN VOORDELEN VIA EEN LINK IN EEN E-MAIL VAN ONS, OF DOOR CONTACT MET ONS OP TE NEMEN. JE VINDT ONZE CONTACTINFORMATIE IN PARAGRAAF 13.
 
DE KLARNA APP
ALS JE DE KLARNA APP GEBRUIKT, ZULLEN EXTRA PERSOONSGEGEVENS WORDEN VERWERKT OM DE DIENSTEN DIE JE KIEST TE GEBRUIKEN IN DE KLARNA APP TE BIEDEN.
 • GEPERSONALISEERDE ARTIKELEN EN ADVERTENTIES: JE ZOU GEPERSONALISEERDE ARTIKELEN EN ADVERTENTIES KUNNEN ZIEN OP BASIS VAN EERDERE AANKOPEN.
 • GEPERSONALISEERD KLARNA-OVERZICHT: ER WORDT EEN OVERZICHT WEERGEGEVEN, WAAR JE DE STATUS VAN JE KLARNA-AANKOPEN EN JE AANKOOPGESCHIEDENIS KUNT BEKIJKEN, TOEGANG KRIJGT TOT EVENTUELE TERUGBETALINGEN EN BETALINGSVOORWAARDEN KUNT REGELEN EN VERLENGEN.
 • LEVERING EN HET VOLGEN VAN PAKKETTEN: IN SOMMIGE GEVALLEN KAN JE DE ROUTE VAN JE PAKKET VOLGEN.
 • MOGELIJKHEID OM WINKELS TE “VOLGEN”: ALS JE ERVOOR KIEST OM EEN WINKEL TE “VOLGEN”, ONTVANG JE INFORMATIE OVER DE CAMPAGNES DIE VERBONDEN ZIJN AAN DIE WINKEL. KLARNA ZAL DAN AUTOMATISCH BEOORDELEN OF JE AANKOPEN RECHT GEVEN OP KORTINGEN OF ANDERE AANBIEDINGEN BINNEN DE LOPENDE CAMPAGNE VAN DIE WINKEL.
 • KREDIETDIENSTEN: WIJ KUNNEN JE KREDIET AANBIEDEN OP BASIS VAN EERDERE AANKOPEN.
 • SHOPPEN DOOR MIDDEL VAN DE KLARNA APP: WINKELEN VIA DE KLARNA APP IS EEN MANIER OM KLARNA’S BETAALMETHODEN IN BIJNA ELKE WINKEL TE GEBRUIKEN DOOR EEN EENMALIGE BETAALKAART. WANNEER JE WINKELT MET BEHULP VAN DE KLARNA APP, VERZAMELT KLARNA INFORMATIE OVER JE AANKOPEN EN TOONT DEZE IN DE APP. KLANTENSERVICE: WANNEER JE GEBRUIKMAAKT VAN ONZE KLANTENSERVICE VIA DE KLARNA APP HEBBEN WIJ TOEGANG TOT DE INFORMATIE DIE JE ONS VERSTREKT.
 • JE GEKOPPELDE BANKREKENINGEN (DE PERSONAL FINANCE SERVICE): VIA DEZE DIENST KRIJG JE EEN OVERZICHT VAN JE FINANCIËN, INCLUSIEF TRANSACTIES MET KLARNA, MAAR OOK JE GEKOPPELDE BANKREKENINGEN. WANNEER JE ERVOOR KIEST OM DEZE DIENST TE GEBRUIKEN, ZAL KLARNA INFORMATIE VERWERKEN OVER DE EXTERNE BANKREKENINGEN EN ANDERE REKENINGEN (ZOALS CREDIT CARDREKENINGEN) DIE JE WIL KOPPELEN EN ZAL KLARNA PERSOONLIJKE GEGEVENS VERZAMELEN ZOALS REKENINGNUMMER, BANK, HISTORISCHE TRANSACTIES OP DE REKENING EN BESCHIKBAAR SALDO EN ANDERE TEGOEDEN. OP BASIS VAN DEZE GEGEVENS ZAL KLARNA JE FINANCIËN VISUALISEREN EN JE TOOLS AANREIKEN OM JE FINANCIËN TE CONTROLEREN DOOR MIDDEL VAN AANBIEDINGEN RELEVANT VOOR JOUW SPECIFIEKE SITUATIE (OP BASIS VAN PROFILERING, ZOALS UITGELEGD IN HOOFDSTUK 6). DIT GEBEURT DOOR UITGAVEN TE VERGELIJKEN MET DE UITGAVEN VAN ANDERE GEBRUIKERS VAN DE DIENST.  OP BASIS VAN DEZE VERGELIJKING KUNNEN WIJ, SAMEN MET ONZE PARTNERS, MANIEREN BIEDEN OM JE VASTE EN WISSELENDE KOSTEN TE MINIMALISEREN.
 • PROFIELFOTO: JE KUNT ERVOOR KIEZEN OM EEN PROFIELFOTO TE UPLOADEN IN DE KLARNA APP, IN DAT GEVAL GEEF JE TOESTEMMING OM DEZE FOTO TE TONEN IN VERSCHILLENDE KLARNA-INTERFACES (BIJVOORBEELD IN KLARNA’S CHECKOUT IN EEN WINKEL, OF IN DE KLARNA APP). KLARNA’S INTERFACES KUNNEN OOK WORDEN INGEBED IN DE APPS VAN DE WINKELS. DE AFBEELDING KAN OOK AAN ANDEREN GETOOND WORDEN ALS JE JE APPARAAT MET ANDEREN DEELT (TIJDENS HET GEBRUIK VAN AUTOMATISCH INVULLENL DOOR MIDDEL VAN COOKIES), OF ALS JE ERVOOR KIEST OM DE INHOUD VAN JE KLARNA APP MET ANDEREN TE DELEN. JE KUNT JE TOESTEMMING TE ALLEN TIJDE INTREKKEN IN OVEREENSTEMMING MET PARAGRAAF 5 HIERONDER. KLARNA ZAL DAN JE FOTO WISSEN.
 
5. INTREKKEN VAN TOESTEMMING
WANNEER WIJ JE PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN OP BASIS VAN TOESTEMMING OF EXPLICIETE TOESTEMMING (BIJVOORBEELD IN VERBAND MET HET INDIENEN VAN EEN VOLMACHT, HET INDIENEN VAN AANVULLENDE INFORMATIE DIE AANGEEFT DAT JE EEN KWETSBARE KLANT BENT, OF IN HET GEVAL DAT JE BIJZONDERE CATEGORIEËN VAN PERSOONSGEGEVENS UPLOADT NAAR ONZE DIENSTEN), KUN JE DEZE TOESTEMMING INTREKKEN DOOR JE GEGEVENS IN DE KLARNA APP TE VERWIJDEREN OF DOOR CONTACT MET ONS OP TE NEMEN. HET INTREKKEN VAN DEZE TOESTEMMING ZAL NIET LEIDEN TOT ENIG NADEEL VOOR JOU, AANGEZIEN WIJ DIT SOORT INFORMATIE NIET NODIG HEBBEN OM ONZE DIENSTEN TE KUNNEN LEVEREN.
 
6. PROFILERING DOOR KLARNA EN GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING
“PROFILERING” BETEKENT DE GEAUTOMATISEERDE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS OM BEPAALDE PERSOONLIJKE ASPECTEN DIE OP JOU BETREKKING HEBBEN TE EVALUEREN, BIJVOORBEELD OM ASPECTEN VAN JE FINANCIËLE SITUATIE OF JE VOORKEUREN TE ANALYSEREN OF TE VOORSPELLEN, ZOALS KOOPINTERESSES. WIJ GEBRUIKEN PROFILERING OP BASIS VAN PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ OVER JOU HEBBEN OM INDIVIDUELE OF GEAUTOMATISEERDE BESLISSINGEN TE NEMEN, VOOR DE VOLGENDE DOELEINDEN:
BESLISSINGEN ZONDER RECHTSGEVOLGEN EN DIE JE NIET OP VERGELIJKBARE WIJZE AANMERKELIJK TREFFEN 
KLARNA NEEMT DE VOLGENDE BESLISSINGEN ZONDER RECHTSGEVOLGEN OF ZONDER GEVOLGEN DIE JE OP VERGELIJKBARE WIJZE AANMERKELIJK TREFFEN;
 • VOORSPELLEN WELKE MARKETING CONTENT VOOR JOU INTERESSANT ZOU ZIJN. JE KUNT HIER ALTIJD BEZWAAR TEGEN MAKEN EN JE AFMELDEN VAN DERGELIJKE MARKETING EN PROFILERING DOOR CONTACT MET ONS OP TE NEMEN.VOOR MEER INFORMATIE OVER HET VERWERKEN VAN PERSOONSGEGEVENS VOOR MARKETING ZIE PARAGRAAF 3 HIERNA.;
 • TE BESLISSEN WELKE LOYALITEITSBONUSSEN BIJ JE PASSEN (ZIE PARAGRAAF 4.3 VOOR MEER INFORMATIE);
 • TE BESLISSEN OVER DE MEEST GESCHIKTE MANIER OM CONTACT MET JE OP TE NEMEN OVER UITSTAANDE SCHULDEN (ZIE PARAGRAAF 3 VOOR MEER INFORMATIE); 
 • TE BESLISSEN WELKE CONTENT IN JE KLARNA APP WORDT GETOOND. ZIE PARAGRAAF 4.3 VOOR MEER INFORMATIE.
DAARNAAST GEBRUIKEN SOMMIGE VAN ONZE DIENSTEN, ZOALS DE VOORAF GESELECTEERDE VOORKEURSBETAALMETHODES OF WANNEER JE REKENINGEN IN ONZE KLARNA APP KOPPELT, PROFILERING OM JE DE TOEPASSELIJKE DIENST TE KUNNEN LEVEREN. EEN VOORBEELD IS HET AAN JOU VERSCHAFFEN VAN VOOR JOU RELEVANTE FINANCIËLE INZICHTEN OF OM TE SELECTEREN WELKE AANBIEDINGEN WE GEVEN, IN OVEREENSTEMMING MET DE VOORWAARDEN VAN DE DIENST.
BESLISSINGEN MET RECHTSGEVOLGEN OF DIE JE OP VERGELIJKBARE WIJZE AANMERKELIJK TREFFEN
“GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING, MET RECHTSGEVOLGEN OF DIE JE OP VERGELIJKBARE WIJZE AANMERKELIJK TREFT” BETEKENT DAT BEPAALDE BESLISSINGEN MET BETREKKING TOT ONZE DIENSTEN UITSLUITEND GEBASEERD ZIJN OP GEAUTOMATISEERDE MIDDELEN,ZONDER ENIGE INTERACTIE VAN EEN VAN ONZE MEDEWERKERS. DEZE BESLISSINGEN HEBBEN EEN AANMERKELIJKE IMPACT OP JOU ALS CONSUMENT, DAT VERGELIJKBAAR IS MET EEN RECHTSGEVOLG. DOOR EEN DERGELIJKE GEAUTOMATISEERDE BEOORDELING VERHOGEN WIJ DE OBJECTIVITEIT EN TRANSPARANTIE VAN DE BESLUITVORMING BIJ HET AANBIEDEN VAN DEZE DIENSTEN. 
WIJ MAKEN GEBRUIK VAN DIT SOORT GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING WANNEER WIJ:
 • BESLUITEN OM JE AANVRAAG OM EEN KREDIETDIENST TE GEBRUIKEN GOED TE KEUREN.
 • BESLUITEN OM JE AANVRAAG OM EEN KREDIETDIENST TE GEBRUIKEN AF TE WIJZEN.
 • BESLUITEN OF JE EEN RISICO OP FRAUDE OF HET WITWASSEN VAN GELD VORMT, ALS UIT ONZE VERWERKING BLIJKT DAT JOUW GEDRAG TEKENEN VAN WITWASSEN VAN GELD VERTOONT, FRAUDULEUS GEDRAG IS, DAT JE GEDRAG NIET IN OVEREENSTEMMING IS MET EERDERE VERKLARINGEN OF ALS JE JE WARE IDENTITEIT OPZETTELIJK LIJKT TE HEBBEN VERBORGEN. IN BEPAALDE GEVALLEN CONTROLEERT KLARNA OOK OF EEN SPECIFIEKE KLANT AL DAN NIET OP EEN ZOGENAAMDE SANCTIELIJST STAAT.
ZIE PARAGRAAF 3 VOOR MEER INFORMATIE OVER DE SOORTEN PERSOONSGEGEVENS DIE VOOR DEZE DOELEINDEN WORDEN VERWERKT.
JE HEBT ALTIJD HET RECHT OM BEZWAAR TE MAKEN TEGEN EEN GEAUTOMATISEERDE BESLISSING MET RECHTSGEVOLGEN OF DIE JE OP VERGELIJKBARE WIJZE AANMERKELIJK TREFT (SAMEN MET DE BIJBEHORENDE PROFILERING) DOOR CONTACT MET ONS OP TE NEMEN VIA HET IN PARAGRAAF 13 GENOEMDE E-MAILADRES. EEN MEDEWERKER VAN KLARNA ZAL DAN NAAR JE ZAAK KIJKEN.
 
7. MET WIE KUNNEN WE JE PERSOONSGEGEVENS DELEN?
WIJ KUNNEN JE PERSOONSGEGEVENS DELEN MET DE ONDERSTAANDE CATEGORIEËN VAN ONTVANGERS, VOOR DE ONDERSTAANDE DOELEINDEN. MET WELKE ONTVANGERS WIJ JE PERSOONSGEGEVENS PRECIES DELEN EN VOOR WELKE DOELEINDEN, HANGT AF VAN DE DIENSTEN DIE JE GEBRUIKT.  DAARBIJ NEMEN WIJ ALLE REDELIJKE CONTRACTUELE, WETTELIJKE, TECHNISCHE EN ORGANISATORISCHE MAATREGELEN OM ERVOOR TE ZORGEN DAT JE PERSOONSGEGEVENS MET EEN ADEQUAAT BESCHERMINGSNIVEAU WORDEN BEHANDELD. 
 
7.1 LEVERANCIERS EN ONDERAANNEMERS
KLARNA KAN PERSOONSGEGEVENS DELEN MET LEVERANCIERS EN ONDERAANNEMERS DIE WIJ GEBRUIKEN OM DE DIENSTEN AAN JE TE LEVEREN. LEVERANCIERS EN ONDERAANNEMERS ZIJN BEDRIJVEN DIE ALLEEN HET RECHT HEBBEN OM DE PERSOONSGEGEVENS DIE ZIJ VAN KLARNA ONTVANGEN NAMENS KLARNA TE VERWERKEN. VOORBEELDEN VAN DERGELIJKE LEVERANCIERS EN ONDERAANNEMERS ZIJN SOFTWARE- EN GEGEVENSOPSLAGAANBIEDERS, AANBIEDERS VAN DIENSTEN OP HET GEBIED VAN BETALINGSVERWERKING EN BEDRIJFSADVISEURS.
 
7.2 WINKELS
KLARNA DEELT PERSOONSGEGEVENS MET DE WINKEL DIE JE BEZOEKT OF WAAR JE EEN AANKOOP DOET. DIT WORDT GEDAAN OM DE WINKEL IN STAAT TE STELLEN JE AANKOOP EN JE RELATIE MET DE WINKEL UIT TE VOEREN EN TE BEHEREN, BIJVOORBEELD VOOR HET VERIFIËREN VAN JE IDENTITEIT, JE DE GOEDEREN TOE TE STUREN, VRAGEN EN GESCHILLEN TE BEHEREN, OM JE RELEVANTE MARKETING TE STUREN EN OOK OM FRAUDE TE VOORKOMEN. DE PERSOONSGEGEVENS DIE MET EEN WINKEL WORDEN GEDEELD, ZIJN ONDERWORPEN AAN DE PRIVACYVERKLARING EN BELEID VAN DE WINKEL. 
 
7.3 BETALINGSDIENSTAANBIEDERS (“PSP’S”). 
BETALINGSDIENSTAANBIEDERS BIEDEN WINKELS EN KLARNA DIENSTEN AAN VOOR HET AANVAARDEN VAN ELEKTRONISCHE BETALINGEN VIA VERSCHILLENDE BETAALMETHODEN, WAARONDER KREDIETKAARTEN, BETALINGEN PER BANK ZOALS AUTOMATISCHE INCASSO’S, BANKOVERSCHRIJVINGEN, ENZ. SOMMIGE WINKELS GEBRUIKEN PSP’S WAARMEE ZE JE INFORMATIE DELEN. DIT DOEN ZE IN OVEREENSTEMMING MET DE PRIVACYVERKLARINGEN VAN DE WINKELS. SOMMIGE PSP’S VERZAMELEN EN GEBRUIKEN JE INFORMATIE OOK ONAFHANKELIJK VAN ELKAAR IN OVEREENSTEMMING MET HUN EIGEN PRIVACYVERKLARINGEN. DIT IS BIJVOORBEELD HET GEVAL ALS JE EEN DIGITALE PORTEMONNEE GEBRUIKT.
 
7.4 HANDELSINFORMATIEBUREAUS
ALS JE EEN KREDIET AANVRAAGT (ZIE PARAGRAAF 4.1 HIERBOVEN VOOR EEN SPECIFICATIE VAN ONZE KREDIETDIENSTEN), KUNNEN JOUW PERSOONSGEGEVENS WORDEN GEDEELD MET HANDELSINFORMATIEBUREAUS, VOOR DE VOLGENDE DOELEINDEN: OM JE KREDIETWAARDIGHEID TE BEOORDELEN IN VERBAND MET DE AANVRAAG VAN EEN VAN KLARNA’S BETAALMETHODEN, OM JE IDENTITEITS- EN CONTACTGEGEVENS TE BEVESTIGEN EN JOU EN ANDERE KLANTEN TE BESCHERMEN TEGEN FRAUDE. JOUW TELEFOONNUMMER EN ADRES KUNNEN OOK WORDEN GEDEELD MET HET HANDELSINFORMATIEBUREAU, ZODAT ZE JE EEN KENNISGEVING KUNNEN STUREN DAT EEN KREDIETBEOORDELING OP JOU IS UITGEVOERD. AFHANKELIJK VAN DE REGELS IN HET LAND WAARIN JE WOONT, KAN BIJ EEN KREDIETCONTROLE EEN NOTIFICATIEBRIEF WORDEN VERZONDEN OF KAN DE NOTIFICATIEBRIEF ELEKTRONISCH WORDEN VERZONDEN.
JE BETALINGSGEDRAG KAN DOOR KLARNA AAN HET HANDELSINFORMATIEBUREAU WORDEN GEMELD, WAT JE TOEKOMSTIGE KREDIETSCORE KAN BEÏNVLOEDEN. WANNEER EEN HANDELSINFORMATIEBUREAU EEN KREDIETWAARDIGHEIDSAANVRAAG VAN ONS ONTVANGT, KAN HET EEN MARKERING OP JE KREDIETBESTAND PLAATSEN DIE DOOR ANDERE KREDIETVERSTREKKERS KAN WORDEN GEZIEN. HANDELSINFORMATIEBUREAUS ZULLEN JE INFORMATIE DELEN MET ANDERE ORGANISATIES. JE GEGEVENS WORDEN OOK GEKOPPELD AAN DE GEGEVENS VAN JE ECHTGENO(O)T(E), EVENTUELE MEDEAANVRAGERS OF ANDERE FINANCIËLE PARTNERS. DE HANDELSINFORMATIEBUREAUS WAARMEE WIJ JE PERSOONSGEGEVENS KUNNEN DELEN IN NEDERLAND, STAAN HIER VERMELD. DE HANDELSINFORMATIEBUREAUS ZULLEN JOUW GEGEVENS VERWERKEN IN OVEREENSTEMMING MET HUN EIGEN PRIVACYVERKLARINGEN. 
HOUD ER REKENING MEE DAT KLARNA DE KREDIETWAARDIGHEIDSBEOORDELING DIE WE VAN EEN HANDELSINFORMATIEBUREAU ONTVANGEN ALLEEN IN EEN SCRIPTDATAFORMAAT HEEFT.  DIT BETEKENT DAT JE WORDT AANGERADEN OM EEN KOPIE VAN DE BEOORDELING RECHTSTREEKS BIJ HET HANDELSINFORMATIEBUREAU AAN TE VRAGEN ALS JE EEN LEESBARE VERSIE WILT ZIEN. 
 
7.5 DIENSTEN VOOR FRAUDEPREVENTIE EN IDENTITEITSCONTROLE. 
JE PERSOONSGEGEVENS KUNNEN WORDEN GEDEELD MET BEDRIJVEN DIE DIENSTEN VOOR HET VOORKOMEN VAN FRAUDE AANBIEDEN, OM JE IDENTITEIT EN DE JUISTHEID VAN DE GEGEVENS DIE JE ONS HEBT VERSTREKT TE CONTROLEREN EN OM CRIMINELE ACTIVITEITEN TE VOORKOMEN. DE BEDRIJVEN WAARMEE WE IN NEDERLAND SAMENWERKEN, WORDEN HIER OPGESOMD. HOUD ER REKENING MEE DAT DEZE BEDRIJVEN JE GEGEVENS VERWERKEN IN OVEREENSTEMMING MET HUN EIGEN PRIVACYVERKLARINGEN.
 
7.6 KLARNA GROUP. 
JE INFORMATIE KAN WORDEN GEDEELD MET BEDRIJVEN BINNEN DE KLARNA-GROEP, OP BASIS VAN DE BEHARTIGING VAN HET GERECHTVAARDIGDE BELANG VAN DE BEDRIJFSVOERING VAN KLARNA.
 
7.7 SOCIALMEDIABEDRIJVEN
ALS JE CONTACT MET ONS OPNEEMT VIA SOCIAL MEDIA-PLATFORMS ZOALS FACEBOOK OF TWITTER, WORDEN JE GEGEVENS DOOR DEZE BEDRIJVEN OPGESLAGEN EN VERWERKT, IN OVEREENSTEMMING MET HUN PRIVACYVERKLARINGEN.
 
7.8 EEN PERSOON MET EEN VOLMACHT VOOR JOUW HANDELINGEN. 
KLARNA ZAL JE GEGEVENS DELEN MET EEN PERSOON DIE EEN VOLMACHT HEEFT OM JOUW PERSOONSGEGEVENS TE ONTVANGEN.  DE GEGEVENS WORDEN GEDEELD OP BASIS VAN JOUW TOESTEMMING. 
 
7.9 AUTORITEITEN
KLARNA KAN NOODZAKELIJKE INFORMATIE BEKENDMAKEN AAN INSTANTIES ZOALS POLITIE, BELASTINGDIENST OF ANDERE INSTANTIES INDIEN WIJ DAARTOE WETTELIJK VERPLICHT ZIJN, OF ONDER BEPAALDE OMSTANDIGHEDEN INDIEN JE ONS HIEROM HEBT VERZOCHT. EEN VOORBEELD VAN EEN WETTELIJK VERPLICHTE OPENBAARMAKING IS VOOR DE BESTRIJDING VAN HET WITWASSEN VAN GELD OF OM DE FINANCIERING VAN TERRORISME TEGEN TE GAAN.
 
7.10 LOGISTIEKE BEDRIJVEN. 
KLARNA KAN JE INFORMATIE DELEN MET LOGISTIEKE BEDRIJVEN DIE DE DOOR JOU BESTELDE GOEDEREN LEVEREN, INDIEN JE ERVOOR GEKOZEN HEBT OM DE PAKKETTEN TE VOLGEN. VOORBEELDEN VAN GEGEVENS DIE WE DELEN ZIJN CONTACTINFORMATIE EN PERSOONLIJKE GEGEVENS EN TRACKINGNUMMER. HOUD ER REKENING MEE DAT DE LOGISTIEKE BEDRIJVEN JE GEGEVENS VERWERKEN IN OVEREENSTEMMING MET HUN EIGEN PRIVACYVERKLARINGEN.
 
7.11 PARTNERS BINNEN DE PERSONAL FINANCE SERVICE EN HET AANBIEDINGEN  EN VOORDELENPROGRAMMA
ALS JE ERVOOR KIEST OM DEEL TE NEMEN AAN AANBIEDINGEN EN VOORDELEN DIE KLARNA BIEDT BINNEN DE PERSONAL FINANCE SERVICE OF VIA HET AANBIEDINGEN EN VOORDELEN PROGRAMMA, KAN KLARNA DE PERSOONLIJKE GEGEVENS DELEN DIE NODIG ZIJN OM JE TOEGANG TE GEVEN TOT AANBIEDINGEN DIE IN SAMENWERKING MET ONZE PARTNERS ZIJN GEDAAN (DIT OMVAT HET FEIT DAT JE EEN KLANT VAN KLARNA BENT). BIJ ELK AANBOD WORDT AANGEGEVEN WELKE PERSOONLIJKE GEGEVENS WORDEN GEDEELD.
 
7.12 INCASSOBUREAUS. KLARNA KAN JE INFORMATIE DELEN BIJ DE VERKOOP VAN ONBETAALDE SCHULDEN OF BIJ OPDRACHTGEVING TO INCASSO AAN DERDEN, BIJVOORBEELD AAN INCASSOBUREAUS. HET DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS GEBEURT DAN OP BASIS VAN EEN LEGITIEM BELANG VAN HET INCASSEREN EN VERKOPEN VAN SCHULDEN. DE INCASSOBUREAUS VERWERKEN JOUW GEGEVENS IN OVEREENSTEMMING MET HUN EIGEN PRIVACYVERKLARINGEN OF ALS VERWERKER VAN KLARNA.

7.13 DESINVESTERING
 • IN HET GEVAL DAT KLARNA EEN BEDRIJF OF ACTIVA VERKOOPT OF KOOPT, KAN KLARNA JE PERSOONSGEGEVENS DELEN MET DE TOEKOMSTIGE VERKOPER OF KOPER VAN DERGELIJKE BEDRIJVEN OF ACTIVA.
 •  ALS KLARNA VRIJWEL AL HAAR ACTIVA WORDEN VERWORVEN DOOR EEN DERDE PARTIJ, KUNNEN PERSOONSGEGEVENS OVER KLARNA’S KLANTEN WORDEN GEDEELD.
   
8. WAAR VERWERKEN WIJ JE PERSOONSGEGEVENS?
WIJ STREVEN ER ALTIJD NAAR OM JE PERSOONSGEGEVENS BINNEN DE EU/EER TE VERWERKEN. IN BEPAALDE SITUATIES, ZOALS WANNEER WIJ PERSOONSGEGEVENS DELEN MET EEN BEDRIJF, LEVERANCIER OF ONDERAANNEMER VAN DE KLARNA GROEP BUITEN DE EU/EER, KUNNEN JE PERSOONSGEGEVENS ECHTER WORDEN DOORGEGEVEN AAN EN VERWERKT IN EEN BESTEMMING BUITEN DE EU/EER. ALS DE WINKEL WAAR JE WINKELT ZICH BUITEN DE EU/EER BEVINDT, BETEKENT HET DELEN VAN JE PERSOONSGEGEVENS MET DE WINKEL OOK DAT JOUW GEGEVENS BUITEN DE EU/EER WORDEN VERWERKT. 
WIJ ZORGEN DAT EEN ADEQUAAT BESCHERMINGSNIVEAU IN STAND WORDT GEHOUDEN EN DAT CORRECTE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS ADEQUAAT GEWAARBORGD WORDT IN OVEREENSTEMMING MET DE TOEPASSELIJKE WETGEVING INZAKE GEGEVENSBESCHERMING, ZOALS DE AVG, WANNEER WIJ JE GEGEVENS BUITEN DE EU/EER VERWERKEN. DEZE WAARBORGEN BESTAAN ERIN DAT HET DERDE LAND OF DE STAAT IN KWESTIE ONDERWORPEN IS AAN EEN BESLUIT VAN DE EUROPESE COMMISSIE OM HET BESCHERMINGSNIVEAU PASSEND TE VERKLAREN, DE MODELCONTRACTBEPALINGEN VAN DE EUROPESE COMMISSIE TEN UITVOER TE LEGGEN OF ERVOOR TE ZORGEN DAT DE ONTVANGER GEREGISTREERD IS BIJ HET AMERIKAANSE PRIVACYSCHILD. 
 
9. HOELANG VERWERKEN WIJ JE PERSOONSGEGEVENS?
WIJ ZULLEN JE PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN GEDURENDE DE PERIODE DIE NODIG IS VOOR BEPAALDE DOELEINDEN VAN ONZE VERWERKING DEZE DOELEINDEN ZIJN BESCHREVEN IN DEZE PRIVACYVERKLARING. DIT BETEKENT DAT WIJ JE PERSOONSGEGEVENS, OOK AL STOPPEN WIJ MET DE VERWERKING VAN JE PERSOONSGEGEVENS VOOR HET ENE DOEL, ZULLEN BEWAREN ALS DEZE NOG VOOR EEN ANDER DOEL MOETEN WORDEN VERWERKT, WAARBIJ WIJ ZE ALLEEN VOOR DAT ANDERE DOEL ZULLEN GEBRUIKEN. IN HET BIJZONDER:
 • ZOLANG JE ONZE VOORWAARDEN VOOR HET GEBRUIK VAN KLARNA SERVICES HEBT GEACCEPTEERD, ZULLEN WIJ, TOTDAT JE DEZE VOORWAARDEN BEËINDIGT (DOOR CONTACT MET ONS OP TE NEMEN OF DOOR ONS TE INSTRUEREN OM GEGEVENS TE VERWIJDEREN DOOR MIDDEL VAN BIJVOORBEELD EEN VERZOEK OM GEGEVENS TE WISSEN), DE PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN DIE WIJ NODIG HEBBEN OM DE DIENSTEN AAN JE AAN TE KUNNEN BIEDEN, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, GEGEVENS MET BETREKKING TOT JE EERDERE AANKOPEN. 
 • WIJ VERWERKEN PERSOONSGEGEVENS DIE ZIJN OPGENOMEN IN KREDIETBEOORDELINGEN TEN BEHOEVE VAN NIEUWE KREDIETBEOORDELINGEN GEDURENDE EEN PERIODE VAN 90 DAGEN NA DE DATUM WAAROP DE OPVRAAG IS GEDAAN. 
 • WIJ VERWERKEN PERSOONSGEGEVENS MET BETREKKING TOT SCHULD TEN BEHOEVE VAN NIEUWE KREDIETBEOORDELINGEN GEDURENDE EEN PERIODE VAN DRIE (3) JAAR NA HET AFSLUITEN VAN DE SCHULD – DOOR BETALING VAN DE SCHULD, WAARBIJ DE SCHULD WORDT AFGESCHREVEN DOOR KLARNA OF DE VERKOOP VAN DE SCHULD DOOR KLARNA. 
 • WIJ VERWERKEN OPNAMES VAN TELEFOONGESPREKKEN GEDURENDE EEN PERIODE VAN 90 DAGEN NA DE OPNAMEDATUM VOOR KWALITEITSDOELEINDEN.
 • WIJ VERWERKEN PERSOONSGEGEVENS MET HET OOG OP DE NALEVING VAN DE GELDENDE WETGEVING, ZOALS CONSUMENTENRECHTEN, BANKREGELGEVING, DE BESTRIJDING VAN HET WITWASSEN VAN GELD EN DE BOEKHOUDING. AFHANKELIJK VAN DE TOEPASSELIJKE WETGEVING KUNNEN JE PERSOONSGEGEVENS TOT TIEN JAAR NA HET EINDE VAN DE KLANTRELATIE WORDEN BEWAARD.
 
10. JE RECHTEN MET BETREKKING TOT PERSOONSGEGEVENS
 • RECHT OP INFORMATIE. JE HEBT HET RECHT OM GEÏNFORMEERD TE WORDEN OVER DE MANIER WAAROP WIJ JE INFORMATIE VERWERKEN. WIJ DOEN DIT DOOR MIDDEL VAN DEZE PRIVACYVERKLARING, ANDERE INFORMATIE OP ONZE WEBSITE EN DOOR HET BEANTWOORDEN VAN VRAGEN DIE ONS WORDEN GESTELD.
 • RECHT VAN INZAGE. JE KUNT EEN KOPIE VAN JE GEGEVENS OPVRAGEN ALS JE WILT WETEN WELKE PERSOONSGEGEVENS WIJ OVER JOU VERWERKEN. DEZE KOPIE VAN JOUW PERSOONSGEGEVENS KAN OOK IN EEN MACHINELEESBAAR FORMAAT WORDEN VERSTREKT.
 • RECHT OP RECTIFICATIE. JE HEBT HET RECHT OM ONJUISTE OF ONVOLLEDIGE INFORMATIE OVER JEZELF TE CORRIGEREN.
 • RECHT OP VERGETELHEID. JE HEBT HET RECHT OM TE VERZOEKEN OM VERWIJDERING VAN JE PERSOONSGEGEVENS, BIJVOORBEELD WANNEER ZE NIET MEER NODIG ZIJN VOOR HET DOEL WAARVOOR ZE ZIJN VERZAMELD, OF WANNEER JE JE TOESTEMMING HEBT INGETROKKEN. ZOALS HIERBOVEN IN PARAGRAAF 3 EN 9 MEER IN DETAIL BESCHREVEN, ZIJN WIJ OOK ONDERWORPEN AAN BEPAALDE WETTELIJKE VERPLICHTINGEN DIE ONS VERHINDEREN OM SOMMIGE GEGEVENS ONMIDDELLIJK TE VERWIJDEREN. RECHT OP BEPERKING VAN DE VERWERKING. ALS JE VAN MENING BENT DAT JE INFORMATIE ONJUIST IS OF DAT WIJ JE GEGEVENS ONRECHTMATIG GEBRUIKEN, HEB JE HET RECHT OM ONS TE VRAGEN DE VERWERKING TE STOPPEN.
 • RECHT OM EEN KLACHT IN TE DIENEN BIJ EEN TOEZICHTHOUDENDE AUTORITEIT. JE HEBT HET RECHT OM EEN KLACHT IN TE DIENEN BIJ JE NATIONALE TOEZICHTHOUDENDE AUTORITEIT PERSOONSGEGEVENS OF DE ZWEEDSE TOEZICHTHOUDENDE AUTORITEIT BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS (DATAINSPEKTIONEN). KLACHTEN BIJ DE ZWEEDSE AUTORITEIT BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS KUNNEN VIA DEZE LINK WORDEN INGEDIEND: HTTPS://WWW.DATAINSPEKTIONEN.SE/OTHER-LANG/IN-ENGLISH/.
 • CONTROLE OVER DE INSTELLINGEN VAN DE DIENSTEN IN DE KLARNA APP. IN DE KLARNA APP HEB JE DE MOGELIJKHEID OM DE INSTELLINGEN AAN TE PASSEN, BIJVOORBEELD OF JE MELDINGEN OF GEPERSONALISEERDE MARKETING WILT ONTVANGEN. WIJ ZULLEN ALTIJD JE KEUZE RESPECTEREN.
   
11. HOE ZIT HET MET COOKIES EN ANDERE TRACKING-TECHNOLOGIEËN?
OM EEN OP MAAT GESNEDEN EN SMOOOTH ERVARING TE LEVEREN, GEBRUIKEN WE COOKIES EN SOORTGELIJKE TRACKING-TECHNOLOGIEËN IN ONZE ONLINE DIENSTEN. VOOR GEDETAILLEERDE INFORMATIE OVER HOE KLARNA GEBRUIKMAAKT VAN TRACKING-TECHNOLOGIEËN, KUN JE ONZE COOKIEVERKLARING LEZEN.
 
12. UPDATES VAN DEZE PRIVACYVERKLARING 
WIJ WERKEN VOORTDUREND AAN HET VERBETEREN VAN ONS SERVICE-AANBOD, ZODAT JE EEN NOG BETERE GEBRUIKERSERVARING KRIJGT. DIT OMVAT ZOWEL WIJZIGINGEN IN BESTAANDE DIENSTEN ALS DE INTRODUCTIE VAN NIEUWE DIENSTEN. HET IS DAAROM BELANGRIJK DAT JE DEZE PRIVACYVERKLARING ELKE KEER DAT JE EEN KLARNA DIENST GEBRUIKT LEEST, AANGEZIEN DE VERWERKING VAN JE PERSOONSGEGEVENS VERANDERD KAN ZIJN SINDS JE VOOR HET LAATST EEN VAN ONZE SERVICES GEBRUIKTE.
 
13. CONTACTGEGEVENS.
KLARNA BANK AB (PUBL) IS GEREGISTREERD IN HET ZWEEDSE HANDELSREGISTER ONDER HET REGISTRATIENUMMER 556737-0431 MET ONS HOOFDKANTOOR AAN SVEAVÄGEN 46, 111 34 STOCKHOLM, ZWEDEN.
KLARNA HEEFT EEN FUNCTIONARIS GEGEVENSBESCHERMING EN EEN TEAM VAN SPECIALISTEN OP HET GEBIED VAN GEGEVENSBESCHERMING DAT UITSLUITEND MET GEGEVENSBESCHERMING EN PRIVACY WERKT. WE HEBBEN OOK EEN SPECIAAL TEAM BINNEN ONZE KLANTENSERVICE DAT ZICH BEZIGHOUDT MET GEGEVENSBESCHERMING. JE KUNT ZE ALTIJD BEREIKEN VIA DATAPROTECTIE@KLARNA.NL.
KLARNA BANK AB (PUBL) IS ONDERWORPEN AAN DE ZWEEDSE WET INZAKE GEGEVENSBESCHERMING. BEZOEK WWW.KLARNA.COM VOOR MEER INFORMATIE OVER KLARNA.
LAATST BIJGEWERKT OP 11 DECEMBER 2019.
PRIVACY WETGEVING KLARNA